PL   EN   IT   DE   FR   RU


 • Zarejestrowano
  w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS nr 0000120091
  NIP: 946-21-22-162
  Kapitał zakładowy
  1.816.000 PLN

  Registered
  at Sąd Rejonowy Lublin – Wschód in Lublin based in Świdnik
  VI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS 0000120091
  VAT: PL9462122162
  Nominal Capital
  1.816.000 PLN

  Enova

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej


Eltem 

 

W ramach Działania 3.7 RPO WL na lata 2014 – 2020 ELTEM sp. z o.o. realizuje projekt pt:

 

Wdrożenie do produkcji systemów inteligentnego sterowania wyposażeniem pojazdów specjalnych

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych, zakończonych opracowaniem innowacyjnych systemów inteligentnego sterowania.

 

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych systemów inteligentnego sterowania. Wdrożeniu innowacji produktowej będzie towarzyszyło wprowadzenie innowacji organizacyjnej oraz wzrost stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu:

4 321 155,41 PLN

 

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

2 107 880,55 PLN

 

 


 
 

Eltem 

W ramach Działania 3.7 RPO WL na lata 2014 – 2020 ELTEM Sp. z o.o. realizuje projekt pt:

 

„Uruchomienie produkcji nowych systemów sterowania, będących efektem własnych prac B+R”

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, które doprowadziły do opracowania innowacyjnego systemu sterowania pracą maszyn rolniczych.

 

Planowane efekty:

Opracowany system sterowania jest znaczącym ulepszeniem istniejących rozwiązań (opartych na systemie ISOBUS), polegającym na tym, że jednostką centralną odpowiedzialną za wykonywanie programu oraz przechowywanie informacji o parametrach i historii pracy maszyny rolniczej jest układ wykonawczy trwale połączony z maszyną.

Oprócz uruchomienia produkcji nowego systemu sterowania, stanowiącego innowację produktową, wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, polegająca na zastosowaniu nowej metodyki optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Efektem projektu będzie również wzrost stopnia internacjonalizacji ELTEM Sp. z o.o. oraz podjęcie współpracy z jednostką naukową.

 

Wartość projektu:

12 908 745,12 PLN

 

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

2 954 089,85 PLN

 

 


 

 

Eltem jest beneficjentem  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2007-2013 II Osi priorytetowej "Przedsiębiorczość i innowacje"

 

Przez zakup  nowoczesnych maszyn, oprzyrządowania i oprogramowania

umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych typów wiązek elektrycznych

zrealizowaliśmy projekt "Poszerzenie oferty produktowej firmy Eltem Sp. z o.o. o nowe wiązki elektryczne" 

 

 

Eltem

 

 

 

 

 

 


 

OGŁOSZENIE

 
 

Eltem 

 

W związku z przeprowadzanym postępowaniem ofertowym przez firmę ELTEM Sp. z o.o. w ramach projektu „Wdrożenie do produkcji systemów inteligentnego sterowania wyposażeniem pojazdów specjalnych”, realizowanego w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata 2014 – 2020, mającym na celu wybór dostawcy skanera kodów kreskowych – 5 szt.  o poniżej określonych parametrach technicznych, prosimy o przedstawienie oferty na dostawę urządzenia.

Informację zwrotną dla Państwa wygody prosimy o przesłanie z wykorzystaniem dołączonej tabeli, drogą mailową na adres office@eltem.pl  w terminie do 15.05.2020 r.

 

CHARAKTERYSTYKA:

 • pełna współpraca z maszynami Komax
 • odporna na upadki i zalania obudowa
 • odporność zarówno na niskie jak i wysokie temperatury
 • duży zasięg nadajnika radiowego
 • nieduża waga
 • wyraźna sygnalizacja poprawnie i niepoprawnie wprowadzonych substratów służących do realizacja danego zlecenia.

 

 

Pliki do pobrania: