PL   EN   IT   DE   FR   RU


 • Zarejestrowano
  w Sądzie Rejonowym w Lublinie
  XI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS nr 0000120091
  NIP: 946-21-22-162
  Kapital zakladowy
  1816 tys. PLN

  Registered
  at Sąd Rejonowy in Lublin
  XI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS 0000120091
  VAT: PL9462122162
  Nominal Capital
  1.816.000 PLN

Zarządzanie jakością

 

 

- Od początku istnienia zakładu, kładziemy nacisk na jakość oraz zadowolenie klienta.

 

ISO 9001:2000, ISO 14001:2004

Nasze wewnętrzne procedury kontrolne oraz wymagania jakościowe potwierdziła firma DNV, przyznając nam w 2005 certyfikat w zakresie systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 oraz w roku 2008 certyfikat zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2004.
Od 24 maja 2011 zgodność naszego systemu zarządzania jakością i środowiskiem z normami ISO 9001:2009 oraz ISO 14001:2004 potwierdzają certyfikaty wydane przez firmę Quality &Reliability Polska Sp. z o.o.

 

Kontrola na produkcji

jest kontrola wieloetapową i wielopunktową na każdym z etapów produkcji.

 • Magazyn materiałów
  - kontrola dostaw materiałów wykorzystywanych w dalszej produkcji.
 • Hala maszyn
  - ciągła kontrola jakości zaciskanych końcówek, dzięki wykorzystaniu modułów CFM na maszynach Komax i prasach mimośrodowych,
  - dodatkowo kontrolę półautomatyczną - obejmującą pomiar wysokość zacisku oraz siłę zrywania i jej porównanie z wartościami wzorcowymi - wykonują przeszkoleni pracownicy przed i po zakończeniu danego zlecenia produkcyjnego.
 • Montaż
  - wieloetapowa kontrola produkcji w różnych jej fazach,
  - liczne szkolenia pracowników mające na celu podniesienie ich kwalifikacji, umiejętności i świadomości o odpowiedzialności ich pracy,
  - bogata dokumentacja produkcyjna i pomoce w postaci zdjęć, opisów na stołach montażowych, itp.
 • Sprawdzanie i pakowanie
  - kontrola gotowych wiązek na elektrycznych stołach kontrolnych sterowanych modułami kontrolnymi firmy Weetech umożliwiają niskonapięciową kontrolę poprawności połączeń elektrycznych, poprawność zastosowanych biernych elementów elektrycznych. Możliwy jest również test szczelności obudów,
  - kontrola wiązek pod względem estetyki wykonania,
  - kontrola kompletacji wiązki,
  - dokumentacja kontrolna wykonywana wg wytycznych i wymagań klienta).
 • Oznakowanie
  wszystkie wiązki są identyfikowane specjalnymi etykietami, pozwalającymi na pełną identyfikowalność wyrobu zarówno w dniu jego wykonania, jak i po wielu latach użytkowania. Posiadają wymagane kody zamawiającego, umieszczone i rozmieszczone na etykiecie w z góry określony sposób.

Polityka jakości naszej firmy:

Polityka jakości