PL   EN   IT   DE   FR   RU


 • Zarejestrowano
  w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS nr 0000120091
  NIP: 946-21-22-162
  Kapitał zakładowy
  1.816.000 PLN

  Registered
  at Sąd Rejonowy Lublin – Wschód in Lublin based in Świdnik
  VI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS 0000120091
  VAT: PL9462122162
  Nominal Capital
  1.816.000 PLN

Zapytania ofertowe

 

 


Dodano dnia 18-09-2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na aplikatory do zaciskania końcówek

 

Zamawiający udziela informacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym dostawy aplikatorów do zaciskania końcówek, planowanych do zakupu w ramach projektu pt. „Uruchomienie produkcji nowych systemów sterowania, będących efektem własnych prac B+R”, realizowanego w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata 2014 – 2020.

 

Pliki do pobrania:

 


Dodano dnia 12-09-2017

UWAGA:

Informujemy, iż w dniu 12 września 2017 roku Zamawiający wprowadza korektę w treści Zapytania Ofertowego na aplikatory do zaciskania końcówek.

Treść korekty znajduje się w plikach do pobrania zamieszczonych poniżej.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 


Dodano dnia 06-09-2017

 

Zaproszenie do złożenia oferty na aplikatory do zaciskania końcówek

 

ELTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-474), ul. Smoluchowskiego 3, działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznymi Programowymi dotyczącymi systemu wdrażania RPO WL na lata 2014 – 2020 tom II – działania wdrażane przez LAWP w Lublinie w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w trybie konkursu ofert.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Treść zaproszenia wraz z zapytaniem ofertowym


Załączniki

 

 


Dodano dnia 12-06-2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę regałów

 

Zamawiający udziela informacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym dostawy regałów, planowanej do wykonania w ramach projektu pt. „Uruchomienie produkcji nowych systemów sterowania, będących efektem własnych prac B+R”, realizowanego w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata 2014 – 2020.

 

Pliki do pobrania:


 

 


Dodano dnia 05-06-2017

 

Informacja o zmianach w zapytaniu ofertowym na dostawę regałów

 

Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2017 roku Zamawiający wprowadza korektę w treści Zapytania Ofertowego na regały.

 

Wykaz zmian w zapytaniu ofertowym

 

Zapytanie ofertowe (obowiązuje od 05 czerwca 2017 r.)

 

 


Dodano dnia 30-05-2017

 

Informacja o przebiegu procedury wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę urządzenia do cięcia, odizolowywania i zaciskania przewodów

 

Zamawiający udziela informacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym dostawy urządzenia do cięcia,odizolowywania i zaciskania przewodów - 1 kpl, planowanego do zakupu w ramach projektu pt. „Uruchomienie produkcji nowych systemów sterowania, będących efektem własnych prac B+R”, realizowanego w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata 2014 – 2020.

 

Pliki do pobrania:

 

 


Dodano dnia 30-05-2017

 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę regałów

 

ELTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-474), ul. Smoluchowskiego 3, działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznymi Programowymi dotyczącymi systemu wdrażania RPO WL na lata 2014 – 2020 tom II – działania wdrażane przez LAWP w Lublinie w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w trybie konkursu ofert.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Treść zaproszenia wraz z zapytaniem ofertowym


Załączniki

 

 


Dodano dnia 29-05-2017

 

 

Informacja o przebiegu procedury wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę prasek z matrycami

 

Zamawiający udziela informacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym dostawy prasek z matrycami, planowanych do zakupu w ramach projektu pt. „Uruchomienie produkcji nowych systemów sterowania, będących efektem własnych prac B+R”, realizowanego w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata 2014 – 2020.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Dodano dnia 25-05-2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę drukarki do drukowania przewodów i elementów z tworzyw sztucznych

 

Zamawiający udziela informacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym dostawy drukarki do drukowania przewodów i elementów z tworzyw sztucznych, planowanej do zakupu w ramach projektu pt. „Uruchomienie produkcji nowych systemów sterowania, będących efektem własnych prac B+R”, realizowanego w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata 2014 – 2020.

 

Pliki do pobrania:


 


Dodano dnia 16-05-2017

 

Zaproszenie do złożenia oferty na praski z matrycami

 

ELTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-474), ul. Smoluchowskiego 3, działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznymi Programowymi dotyczącymi systemu wdrażania RPO WL na lata 2014 – 2020 tom II – działania wdrażane przez LAWP w Lublinie w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w trybie konkursu ofert.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Treść zaproszenia wraz z zapytaniem ofertowym

 


Załączniki

 

 


Dodano dnia 15-05-2017


Zaproszenie do złożenia oferty na drukarkę do drukowania przewodów i elementów z tworzyw sztucznych

 

ELTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-474), ul. Smoluchowskiego 3, działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznymi Programowymi dotyczącymi systemu wdrażania RPO WL na lata 2014 – 2020 tom II – działania wdrażane przez LAWP w Lublinie w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w trybie konkursu ofert.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Treść zaproszenia wraz z zapytaniem ofertowym


Załączniki

 

 


Dodano dnia 15-05-2017

 

SPROSTOWANIE:

ELTEM Sp. z o.o.  oświadcza, że zapytania ofertowe z dnia 5 kwietnia 2017 roku i 22 kwietnia 2017 roku zostały zmienione jedynie poprzez usunięcie znaków - logotypów Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Województwa Lubelskiego.


Dodano dnia 25-04-2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane

 

Zamawiający udziela informacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym robót budowlanych, planowanych do wykonania w ramach projektu pt. „Uruchomienie produkcji nowych systemów sterowania, będących efektem własnych prac B+R”, realizowanego w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata 2014 – 2020.

 

Pliki do pobrania:

 

 


Dodano dnia 22-04-2017

 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę urządzenia do cięcia, odizolowania i zaciskania przewodów

 

ELTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-474), ul. Smoluchowskiego 3, działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznymi Programowymi dotyczącymi systemu wdrażania RPO WL na lata 2014 – 2020 tom II – działania wdrażane przez LAWP w Lublinie w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w trybie konkursu ofert.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Treść zaproszenia wraz z zapytaniem ofertowym

 


Załączniki

 


Dodano dnia 10-04-2017


Informacje o zmianach w zapytaniu ofertowym na roboty budowlane

 

Informujemy, iż w dniu 10 kwietnia 2017 roku Zamawiający wprowadza korektę w treści Zapytania Ofertowego na roboty budowlane. Korekta polega na: na stronie 7. w dziale IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY zostaje dodany okres gwarancji. Pozostała treść zaproszenia ofertowego, w tym załączniki pozostają bez zmian. Prosimy o stosowanie skorygowanego zapytania ofertowego z dnia 10 kwietnia 2017. Treść skorygowanego zapytania ofertowego jest dostępna w załączniku pod komunikatem.


Pliki do pobrania:

 

Treść zaproszenia po korekcie:

 

 


Dodano dnia 06-04-2017


Informacje o zmianach w zapytaniu ofertowym na roboty budowlane

 

Informujemy, iż w dniu 6 kwietnia 2017 roku Zamawiający wprowadza korektę w treści Zapytania Ofertowego na roboty budowlane. Korekta polega na: na stronie 11. w dziale XIV. DODATKOWE POSTANOWIENIA zostaje skreślony punkt 7. Pozostała treść zaproszenia ofertowego, w tym załączniki pozostają bez zmian. Prosimy o stosowanie skorygowanego zapytania ofertowego z dnia 6 kwietnia 2017. Treść skorygowanego zapytania ofertowego jest dostępna w załączniku pod komunikatem.


Pliki do pobrania:

 

Treść zaproszenia po korekcie:

 


Dodano dnia 05-04-2017


Zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane

 

ELTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-474), ul. Smoluchowskiego 3, działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznymi Programowymi dotyczącymi systemu wdrażania RPO WL na lata 2014 – 2020 tom II – działania wdrażane przez LAWP w Lublinie w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w trybie konkursu ofert.


Pliki do pobrania:

 

Załączniki

 

Dokumentacja projektowa