PL   EN   IT   DE   FR   RU


 • Zarejestrowano
  w Sądzie Rejonowym w Lublinie
  XI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS nr 0000120091
  NIP: 946-21-22-162
  Kapital zakladowy
  1816 tys. PLN

  Registered
  at Sąd Rejonowy in Lublin
  XI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS 0000120091
  VAT: PL9462122162
  Nominal Capital
  1.816.000 PLN

Zobacz, jak się rozwijamy

 

 • 1990 - powstaje "Eltech" Jacek Kamiński. Firma początkowo wytwarza płytki drukowane i wiązki przewodów do schładzarek i sprzętu gospodarstwa domowego dla Zakładów Elektromaszynowych "EDA" w Poniatowej.

 • 1991 - Nawiązanie współpracy z Lubelską Fabryką Samochodów Ciężarowych w dziedzinie produkcji wiązek przewodów da samochodu ŻUK.

 • 1994 - Początek produkcji wiązek do samochodu LUBLIN dla DAEWOO MOTOR POLSKA.

 • 1995 - Nawiązanie współpracy z Tonsilem - produkcja miniaturowych wiązek dla Motoroli.

 • 1996 - Uruchamiamy produkcję wiązek do halogenowych zestawów oświetleniowych.

 • 1997 - Zaczynamy produkować wiązki do ciągników rolniczych.

 • 1999 - Początek montażu dodatkowych zestawów oświetlenia awaryjnego dla odbiorcy z Niemiec.

 • 2000 - Rozpoczęcie współpracy z PHILIPS FAREL - odbłyśniki do lamp ulicznych.

 • 2001 - Firma ELTECH Jacek Kamiński powołuje ELTECH SP. Z O.O.

 • 2001- nowy asortyment wyrobów - zestawy wskaźników do ciągników rolniczych.

 • 2001 - Nawiązanie ścisłej współpracy z włoską firmą MTA S.p.a, co zaowocowało wzrostem produkcji wiązek przewodów dla ciągników rolniczych do Włoch i Niemiec.

 • 2002 - Idziemy dalej w elektronikę - czyli produkcja generatorów ultradźwiękowych do ozdobnych nawilżaczy powietrza.

 • 2002 - Rozpoczęcie produkcji wiązek na eksport do samochodów specjalizowanych typu ambulanse, policja, inspekcja drogowa, służba graniczna, itp.
 • 2002 - Rozpoczęcie produkcji wiązek do gazowych instalacji samochodowych i alarmowych.

 • 2003 - Połączenie kapitałowe ELTECH Jacek Kamiński z LIFTEX SP. Z O.O. oraz firmą EMTEA, a także przejęcie produkcji firmy ELTECH - powstaje nowa firma ELTEM SP. Z O.O.

 • 2004 - Inwestycje, czyli remonty hal produkcyjnych oraz zakup automatów i urządzeń do produkcji wiązek
 • 2004 - Inwestycje w infrastrukturę firmy, zakup przyległych gruntów pod przyszłą rozbudowę zakładu.

 • 2005 - Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 w zakresie produkcji wiązek elektrycznych.

 • 2005 - Wdrożenie autorskiego, komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie produkcją, zakupami, magazynem oraz przygotowaniem dokumentacji technologicznej.

 • 2006 - Opracowanie i uruchomienie produkcji seryjnej zestawów wskaźników nowej generacji opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

 • 2007 - Uczestnictwo w realizacji nowatorskiego projektu trójkołowego pojazdu o napędzie elektrycznym.

 • 2007 - Pozyskanie nowych odbiorców na produkowany przez ELTEM nowoczesny zestaw wskaźników.
 • 2008 - Uzyskanie certyfikatu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2004.

 • 2009 -
  • Wypuszczenie do testów w terenie, serii prototypowych zestawów wskaźników z pełną obsługą szyny CAN.
  • Wymiana i modernizacja sieci elektrycznej na halach produkcyjnych oraz wymiana przestarzałej rozdzielni elektrycznej na nową.
  • Powiększenie powierzchni produkcyjnej do ponad 2000 m2 (nie licząc powiększonych powierzchni magazynowych i socjalnych)
  • Wymiana okien dachowych oraz kapitalny remont dachu nad halami produkcyjnymi.

 • 2010 -
  • Zakończono fazę projektową oraz wykonano partię prototypowych zestawów wskaźników w nowej, mniejszej obudowie.
  • Wdrożono do produkcji obsługę szyny CAN w zestawach wskaźników (po serii testów w roku poprzednim).
  • Opracowano i uruchomiono produkcję zestawu elektronicznego do sterowania stołem medycznym.
  • Opracowano prototypy zestawów wskaźników do zastosowania w maszynach przemysłu ciężkiego (ekstremalnie ciężkie warunki użytkowania).
  • Zakupiono specjalistyczne oprogramowanie do obróbki dokumentacji technicznej (jako pierwsi w Polsce).

 • 2011 -
  • gruntownie przebudowano i wyremontowano biurowiec i część socjalną zakładu
  • wprowadzono na produkcji technologie zgrzewów ultradźwiękowych
  • zakupiono kolejne maszyny do obróbki przewodów


 • 2012 - w tym roku planujemy :
  • rozbudować magazyn o dodatkową powierzchnię
  • rozbudować autorski system zarządzania produkcją o moduły zarządzania produkcją i magazynem
  • ELTEM jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacynego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  I Osi priorytetowej "Przedsiębiorczość i innowacje". 
   Przez zakup  nowoczesnych maszyn, oprzyrządowania i oprogramowania umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych typów wiązek elektrycznych zrealizowaliśmy projekt "Uruchomienie produkcji nowych rodzin wiązek elektrycznych w ELTEM Sp. z o.o."
   Całkowity koszt projektu wyniósł  2.061.775,20 PLN,
   a kwota dofinansowania 838.120,00 PLN

Eltem  

 • 2013 - planujemy :
  • rozbudować magazyn o dodatkową powierzchnię
  • zwiększyć liczbę maszyn do obróbki przewodów
  • zakupić nowe technologie do obróbki przewodów i wiązek