PL   EN   IT   DE   FR   RU


 • Zarejestrowano
  w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS nr 0000120091
  NIP: 946-21-22-162
  Kapitał zakładowy
  1.816.000 PLN

  Registered
  at Sąd Rejonowy Lublin – Wschód in Lublin based in Świdnik
  VI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS 0000120091
  VAT: PL9462122162
  Nominal Capital
  1.816.000 PLN

  Enova

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej


Eltem 

 

W ramach Działania 3.7 RPO WL na lata 2014 – 2020 ELTEM sp. z o.o. realizuje projekt pt:

 

Wdrożenie do produkcji systemów inteligentnego sterowania wyposażeniem pojazdów specjalnych

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo–rozwojowych, zakończonych opracowaniem innowacyjnych systemów inteligentnego sterowania.

 

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych systemów inteligentnego sterowania. Wdrożeniu innowacji produktowej będzie towarzyszyło wprowadzenie innowacji organizacyjnej oraz wzrost stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

 

Produkt końcowy:

Z dniem zakończeniem prac badawczo-rozwojowych został wprowadzony do oferty sprzedaży inteligentny system sterowania zabudową pojazdów specjalnego przeznaczenia.