PL   EN   IT   DE   FR   RU


 • Zarejestrowano
  w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS nr 0000120091
  NIP: 946-21-22-162
  Kapitał zakładowy
  1.816.000 PLN

  Registered
  at Sąd Rejonowy Lublin – Wschód in Lublin based in Świdnik
  VI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS 0000120091
  VAT: PL9462122162
  Nominal Capital
  1.816.000 PLN

  Enova

Zarządzanie jakością

 

 

Polityka Jakości/ Środowiskowa

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

Od początku istnienia zakładu, kładziemy nacisk na jakość oraz zadowolenie klienta.


ISO
9001:2015, ISO 14001:2015

Nasze wewnętrzne procedury kontrolne oraz wymagania jakościowe potwierdziła firma DNV, przyznając nam w 2005 certyfikat w zakresie systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 oraz w roku 2008 certyfikat zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2004.

Od 15 Lutego 2023 zgodność naszego systemu zarządzania jakością i środowiskiem z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzają certyfikaty wydane przez firmę SGS.

 

 


 

Kontrola na produkcji

jest kontrola wieloetapową i wielopunktową na każdym z etapów produkcji.

 • Magazyn materiałów
  • kontrola dostaw materiałów wykorzystywanych w dalszej produkcji.
 • Hala maszyn
  • ciągła kontrola jakości zaciskanych terminali, dzięki wykorzystaniu modułów CFM na maszynach Komax i prasach mimośrodowych,
  • dodatkowo kontrolę półautomatyczną - obejmującą pomiar wysokość zacisku oraz siłę zrywania i jej porównanie z wartościami wzorcowymi - wykonują przeszkoleni pracownicy przed i po zakończeniu danego zlecenia produkcyjnego.
 • Montaż
  • wieloetapowa kontrola produkcji w różnych jej fazach,
  • liczne szkolenia pracowników mające na celu podniesienie ich kwalifikacji, umiejętności i świadomości o odpowiedzialności ich pracy,
  • bogata dokumentacja produkcyjna i pomoce w postaci zdjęć, opisów na stołach montażowych, itp.
 • Sprawdzanie i pakowanie
  • kontrola gotowych wiązek na elektrycznych stołach kontrolnych sterowanych modułami kontrolnymi firmy Weetech umożliwiają niskonapięciową kontrolę poprawności połączeń elektrycznych, poprawność zastosowanych biernych elementów elektrycznych. Możliwy jest również test szczelności obudów,
  • kontrola wiązek pod względem estetyki wykonania,
  • kontrola kompletacji wiązki,
  • dokumentacja kontrolna wykonywana wg wytycznych i wymagań klienta).
 • Oznakowanie
wszystkie wiązki są opatrzone specjalnymi etykietami, pozwalającymi na pełną identyfikowalność wyrobu zarówno w dniu jego wykonania, jak i po wielu latach użytkowania. Posiadają dane wymagane przez Klienta rozmieszczone na etykiecie wg jego wskazań.Polityka jakości naszej firmy:

Polityka jakości